CELOPLÁTĚNÁ VAZBA(VEVÁZ.OB.), 128 ČÍSL.STR.+ 61 SV. OBR. SIGN. AUTOR

CELOPLÁTĚNÁ VAZBA(VEVÁZ.OB.), 128 ČÍSL.STR.+ 61 SV. OBR. SIGN. AUTOR

K. PROCHÁZKA – POHLEDY DO DĚJIN SV. OBRÁZKŮ, RUPP 1940,VÝBORNÝ STAV