CELOKARTONOVÉ VAZBY, DÍLO F.ŠVABINSKÉHO, DOBRÝ STAV,J.ŠTENC 1933-49

CELOKARTONOVÉ VAZBY, DÍLO F.ŠVABINSKÉHO, DOBRÝ STAV,J.ŠTENC 1933-49

400 

FRANTIŠEK ŽÁKAVEC, HANA FRANKENSTEINOVÁ – MAX ŠVABINSKÝ I -III.SV.

1 skladem

UMĚLECKÁ MONOGRAFIE, VYDANÁ K 60TINÁM MAXE ŠVABINSKÉHO VČETNĚ III, OD HANY FRANKESTEINOVÉ OD ROKU 1924 DO ROKU 1948.