POLOPLÁTĚNÁ IL. VAZBA, 160 ČÍSL.STRAN, IL. M. FIŠEROVÁ-KVĚCHOVÁ

POLOPLÁTĚNÁ IL. VAZBA, 160 ČÍSL.STRAN, IL. M. FIŠEROVÁ-KVĚCHOVÁ

J. KOŽÍŠEK, K. HLAVA – POUPATA-ČÍTANKA MALÝCH, SNČM 1942, VI. VYD.

USPOKOJIVÝ STAV, KNIHA PROŠLA DĚTSKÝMA RUKAMA.