POLOKARTONOVÁ IL. OBÁLKA A ORIG. LITO OD KARLA SVOLINSKÉHO

POLOKARTONOVÁ IL. OBÁLKA A ORIG. LITO OD KARLA SVOLINSKÉHO

75 

F. TÁBORSKÝ – SLAVÍK, ZELINGER 1936, I.VYD., VÝBORNÝ STAV,